Privacy Statement

EventVibe respecteert de privacy van alle gebruikers en bezoekers van haar website. We doen er alles aan om jouw gegevens veilig en privé te houden, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zoals deze geldt op Europees niveau.

Toepasselijkheid

Deze Privacy verklaring is gekoppeld aan de gebruiksvoorwaarden.

Verwerking

EventVibe vraagt gegevens van alle gebruikers die een account aanmaken. Ook verwerken we data verkregen vanuit bezoek en gebruik van de website(s) van EventVibe. Gebruikers die een account aanmaken krijgen direct toegang tot hun persoonlijke 'mijn' omgeving. daarin kun je zelf je persoonlijke gegevens beheren (aanpassen/verwijderen).

Doel

EventVibe gebruikt de verzamelde gegevens om jou als gebruiker te identificeren, om de gevraagde dienstverlening te leveren, voor het aangaan en onderhouden van contact met haar gebruikers, het met elkaar in contact brengen van gebruikers, het verbeteren van haar dienstverlening, om te voldoen aan wettelijk verplichtingen, voor marketingdoeleinden (denk aan het verzenden van reclame-uitingen, nieuwsbrieven en andere informatie over nieuwe diensten van EventVibe), maar ook voor het beantwoorden vragen en het in behandeling nemen van klachten.

Cookies

EventVibe maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring.

Beveiligingsmaatregelen

EventVibe heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder het gebruik maken van een https-verbinding. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het door jou gekozen wachtwoord. Wij adviseren je om jouw wachtwoord met niemand te delen en regelmatig te wijzigen.

Verwijderen van je account

Voor het geheel verwijderen van je account dien je contact op te nemen met EventVibe. Stuur een e-mail met het verzoek tot verwijdering naar info@eventvibe.be en we zullen je account verwijderen.

Let op: indien je een transactie hebt gemaakt op EventVibe, zullen relevante historische gegevens bewaard blijven in onze financiële administratie voor de duur die de Nederlandse wet voorschrijft.

Derden

Je persoonlijke gegevens worden door EventVibe niet aan derden verstrekt en/of verkocht zonder jouw toestemming, tenzij EventVibe daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Links

Op de website van EventVibe tref je mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. EventVibe kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen.

Bescherming

Voor de veiligheid van onze gebruikers worden contactgegevens in de vorm van url’s, e-mail adressen en telefoonnummers bij interactie tussen gebruikers ganonimiseerd.

Wijzigingen

EventVibe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De laatste update van deze verklaring is gedateerd op 4 april 2024. Wij zullen je informeren als er een substantiële wijziging in deze verklaring wordt doorgevoerd.